Grunda en förening

Om ni vill grunda en idrottsförening ansöker ni om medlemskap i ett eller flera av Riksidrottsförbundets medlemsförbund. Som förening ansluts ni inte direkt till Riksidrottsförbundet utan till en eller flera av Riksidrottsförbundets medlemsförbund, också kallat SF eller Specialidrottsförbund. För inträdesansökan behövs en blankett. En förening behöver inte vara medlem i Riksidrottsförbundet men det finns ett flertal indirekta fördelar med att vara det, till exempel så kräver många kommuner ett medlemskap vid bidragsgivning. För att ansöka om medlemskap i Riksidrottsförbundet behövs en blankett och ni finner ett digitalt ansökningsformulär på IdrottOnline.

Personal fitness trainers in gym. Smiling young woman and man sport instructors in fitness room with exercise bikes. Promotional vector illustration of sport club, fitness center, individual training.

Ni behöver inte vara ett visst antal personer i föreningen men för att bilda en ekonomisk förening krävs det tre personer. Dock önskar de flesta föreningar att ha ett större antal medlemmar. För att locka människor till er förening kan ni till exempel kalla till ett möte där ni annonserar att föreningen skall bildas. Kallelsen utfärdas av den eller dem som tagit initiativ till bildandet. Alla som är intresserade av att vara med ska ha möjlighet att komma till mötet och man får i princip inte utestänga någon. Vid ett bildandemöte bör en närvarolista upprättas och detta hanteras av initiativtagarna fram till det att mötet valt mötesfunktionärer. Med mötesfunktionärer avses mötesordförande, sekreterare och justeringsmän/rösträknare. Initiativtagarna kan i förväg också dela ut en föredragningslista och även ett/ett par förslag till stadgar. Det är sedan mötesordförandens uppgift att lotsa deltagarna genom listan. Vid frågor kan man vända sig till Riksidrottsförbundets distriktsidrottsförbund och man kan också kontakta det specialidrottsförbund som man vill söka medlemskap i.

Behöver ni en lokal, bidrag eller dylikt så kontaktar ni kommunens fritidsförvaltning eller motsvarande. Också inför en sådan kontakt kan det vara bra att ta kontakt med distriktsidrottsförbundet.

På Riksidrottsförbundets stämma år 2009 beslöts att medlemsföreningar från och med den 1 januari 2011 måste inneha ett organisationsnummer. Om ni inte har ett organisationsnummer kan ni antingen ansöka om ett sådant i samband med medlemsansökan eller själva ansöka om det hos Skatteverket. Vid ansökan om medlemskap i ett specialidrottsförbund kommer ni också att erhålla ett idrottsinternt föreningsnummer, unikt för er förening. Det är ett fyr- eller femsiffrigt nummer som används vid kontakter inom idrottsrörelsen.

Leave a Reply

mts_schema