Konsten att satsa på både bredd och elit


En av de stora utmaningarna för en förening är att kunna hålla en bra balans mellan bredd och elit. Bredden är viktig för att hålla en förening igång och eliten behövs för att kunna synas och göra reklam. Elitidrottarna motiverar ofta bredden att hålla igång och fortsätta utöva idrotten. Det spelar ingen roll vilken idrott det gäller. Om eliten inte håller en hög nivå brukar många välja att gå över till en annan förening när de har kommit en bit på väg mot toppen i sin idrott. Det är alltså viktigt att hålla en bra balans mellan bredden och eliten. Båda är viktiga för varandra.

Viktigt med bredd för idrottarna

En bredd skapar en bra stabilitet i en idrottsförening. Bredden skapar det som behövs för att kunna driva en ideell förening framåt. Det krävs mycket i form av resurser. Allt från funktionärer vid olika event till de ekonomiska resurser som en förening behöver för att kunna gå runt. Kostnaden för att hålla en bredd igång brukar kunna bära sig själv och det finns många stöd att söka för yngre idrottare. Det här är något som ger föreningarna möjlighet att bygga upp en riktigt bra verksamhet. En bredd kan i sin tur få stor nytta av subventionerade träningsläger och liknande som gör att idrottarna kan utvecklas mer inom sin sport.

Elitens roll i en förening


Eliten bidrar mycket genom att bredden har några att se upp till. En stark elit bidrar ofta till en större bredd eftersom det lockar fler att bli medlemmar i föreningen. Idrottare på elitnivå har ofta högre kostnader än de som bidrar med en bredd. Ofta kostar elitidrottare föreningen lite mer, men samtidigt bidrar de med sin kunskap och erfarenhet till andra medlemmar i klubben. Det här ger ett mervärde som kan vara svårt att uppnå utan att ha med elitidrottarna i föreningen.

Något som kan ses som negativt med de som tävlar på elitnivå är att de ofta har mindre tid att hjälpa till med ideellt arbete samt att det kostar mer pengar. För att skapa möjlighet att göra det bättre för eliten kan föreningen ta hjälp av lösningar som att sälja fakturor på samma sätt som företag gör det idag. Det gör att kapital frigörs snabbare.

Bra balans mellan bredd och elit ger en bra förening

En bra balans ger i slutändan en bra förening. För att kunna få en riktigt bra förening gäller det att kunna se helheten. Det kan vara svårt att locka elitidrottarna utan att de får något tillbaka. Samtidigt kan det vara värt att subventionera dem på något sätt för att få dem att bli medlemmar. Det här kan på sikt skapa en bättre bredd och på det sättet kan föreningen få utrymme att utvecklas på bästa sätt.

Leave a Reply

mts_schema