Satsningar på ungdomsidrott

De allra flesta kommuner ger ut någon form av bidrag till föreningar som sysslar med idrott för barn och ungdomar. Det finns också en anledning till att man anser att det är särskilt viktigt att engagera just ungdomar i idrotten, nämligen att det ger dem fördelar som de kommer att ha nytta och glädje av hela livet.

Man har till exempel genom åtskilliga studier kunnat konstatera att barn som ägnar sig åt regelbunden fysisk aktivitet har lättare för inlärning, bättre koncentrationsförmåga och presterar bättre i skolan. Genom att ungdomar idrottar kan de med andra ord förbättra sina betyg, något som påverkar deras förutsättningar för framtiden stort.

white-horse-965618_960_720En annan stor fördel med att idrotta är att det ger ökat självförtroende, vilket inte är konstigt med tanke på att idrott innebär en ständig förbättring av ens förmåga och prestationer. Att ha självförtroende när man växer upp kan vara livsavgörande, särskilt i puberteten när man ofta är som mest känslig. Om man har problem med sådant som inte går att åtgärda genom idrott, till exempel ens tänder, bör man därför se till att åtgärda dem, så att de inte är orsaken till att man har dåligt självförtroende genom tonåren. Du hittar en tandläkare i Stockholm som kan hjälpa till med alla tandrelaterade problem på Distriktstandvarden.se.

Självklart har idrott även positiva fördelar för den fysiska hälsan, till exempel att man blir starkare och får bättre kondition, vilket i sin tur leder till att man lider mindre risk för belastningsskador och att man får mer energi. Det är särskilt viktigt att ungdomar aktiveras fysiskt genom regelbunden idrott eftersom idrotten inte bara påverkar deras hälsa för stunden, utan för hela livet. Man har nämligen kunnat konstatera att barn och ungdomar som har tidiga positiva upplevelser av idrott och fysisk aktivitet är mer benägna att ägna sig åt fysisk aktivitet även senare i livet. Under ungdomen lägger man med andra ord grunden för en livstid av hälsosamt leverne.

Leave a Reply

mts_schema