Idrott i skolan

Visste du att Sverige är ett av Europas länder som har minst idrottstimmar i skolan? Samtidigt ökar våra barn i vikt. Över 20 % av Sveriges barn är överviktiga och det beror på att barn i dag är mer stillasittande. De vill hellre sitta inne framför datorn, tv:n eller någon annan skärm. Barn idag träffas inte lika mycket och leker. De träffas i den virtuella världen istället och umgås där. Skolan har ett stort ansvar när det gäller barns rörelse och leken. Det är viktigt att inte tappa det och Alliansen jobbar hårt för att få fler idrottstimmar på schemat i skolan.

Obligatoriskt idrott på schemat

Alliansen vill som sagt ha mer idrott i skolan och öka ut idrottstimmarna. Forskning har visat att fysisk aktivitet är positivt för inlärningen, men Regeringen sade nej till förslaget om mer idrott i skolan. De anser att man inte behöver ha fler idrottslektioner. Rörelse och motion ska inte enbart vara knutet till sådana lektioner. Varje lärare ska dock kunna utveckla sina lektioner så att de innehåller mer rörelse. En gemensam promenad eller lekar är minst lika viktigt anser regeringen. De vill istället lägga pengarna på att stärka elevhälsan, anställa fler pedagoger som gör att värdegrunden blir starkare och minska kränkningar och motsättningar som tyvärr har ökat i skolan idag.

Fattigdomen har ökat i vårt land

Är det skolans ansvar att se till att barnen rör sig? Nej inte enbart, men idag ser man en ökning på barnfattigdomen i vårt land och att fler familjer inte har råd att låta sina barn vara med på någon fritidsaktivitet. Då är skolans idrottslektioner de enda tillfällen som barnen kan vara med och röra sig och ha roligt tillsammans med andra barn. Men vilket är bäst, att få pengar till fler idrottslektioner eller fler vuxna i skolan? Frågar man våra pedagoger i skolan så vill de gärna ha fler vuxna på skolorna så att eleverna känner sig trygga och mår bra. Är man fler vuxna, så borde man kunna få in vardagsmotionen i det dagliga schemat.

Leave a Reply

mts_schema