Idrottens betydelse för samhället i stort

Att idrottsföreningar kan erbjuda aktivitet för en bred målgrupp är viktigt för samhället och integrationen. Föreningslivets roll i mottagandet och etableringen av nyanlända är betydande skriver Björn Eriksson, Riksidrottsförbundets ordförande, och Magdalena Andersson, landshövding i Västerbotten. Med de senaste årens ökade flyktingtillströmning har samhällets förmåga till mottagande och integration prövats och föreningslivet och människor som ideellt ställt upp med tid och arbetskraft har varit avgörande. Idrottsföreningar har tagit emot och gett de nya bekantskaperna en meningsfull fritid och en snabb väg in i samhället och ett starkt prioriterat område inom idrotten i Sverige är att alla grupper skall kunna idrotta under hela livet; du skall som idrottsutövare känna dig inkluderad i den svenska idrotten. Idrotten skall motverka segregation och utanförskap.

 

Idrottsföreningarna erbjuder en trygg idrottsmiljö där de yngre generationerna får utvecklas och mår bra, vilket är av yttersta vikt om de på sikt, och om de själva vill, skall kunna prestera bra inom sin idrott. De yngre generationerna ska kunna vara A young woman watches and exercises along with an exercise video in her living roomaktiva inom sin önskade idrott utan att kränkas eller utsättas för nedlåtande behandling. Då runt 90 % av Sveriges barn och ungdomar någon gång under sin uppväxt är medlem i en eller flera idrottsföreningar har dessa en viktig social funktion. Att spendera tid i en idrottsförening kan för en del vara en stund utanför vardaglig problematik i till exempel hemmet eller skolan. Visionen ”Svensk idrott – världens bästa” och idrottens värdegrund är svåra att leva upp till om mobbing, trakasserier och övergrepp sker inom idrottsrörelsen och detta är något alla föreningar skall kämpa emot. Som idrottsutövare, oberoende av ålder, så skall du aldrig behöva känna dig kränkt, trakasserad eller mobbad och det är din upplevelse som är avgörande, inte den trakasserandes motiv. Sexuella övergrepp är oförenliga med svensk idrotts grundvärderingar. Alla idrottsföreningar bör arbeta med förebyggande åtgärder och föreningen kan komplettera sitt förebyggande arbete med att begära att personer som kontinuerligt möter barn och ungdomar i föreningens verksamhet att visa upp ett utdrag ur belastningsregistret.

Idrotten skall vara jämställd men med en historia av manlig dominans präglas idrottsrörelsen än idag av manlighetsnormer. Mycket har hänt och utveckling sker men mycket arbete kvarstår innan idrotten är jämställd och innan kvinnor och män har samma möjligheter, rättigheter och skyldigheter.

Leave a Reply

mts_schema