Kategori: Idrotten

Idrottens dag

”Daniel, Daniel!”, ropar barnen när de får se prinsen. På Idrottens dag i september fick barn och ungdomar i olika delar av Stockholm möjlighet att träffa prins Daniel som …

Börja segla

Att segla är en stor hobby för många. Det tar en närmare naturen, ger en frihetskänsla och är dessutom hälsosamt både för kropp och själ. Det är aldrig för …

Idrott i skolan

Sättet på vilket idrott utövas i Sverige, särskilt av ungdomar, har förändrats genom historien. Under den period i vår historia då vi hade ett parallellskolsystem, det vill säga då …

Riksidrottsförbundet

Den svenska idrottsrörelsen är enorm, då den omfattar en mängd olika sporter och idrotter – allt från biljard, som kan utföras i ett uterum eller en liten lokal, till …

Idrottens betydelse för samhället i stort

Att idrottsföreningar kan erbjuda aktivitet för en bred målgrupp är viktigt för samhället och integrationen. Föreningslivets roll i mottagandet och etableringen av nyanlända är betydande skriver Björn Eriksson, Riksidrottsförbundets …

Problematik på olika nivåer

Samhället är i konstant förändring och så också idrotten. De svenska föreningarna måste anpassa sin struktur efter framtidens medlemmar och det kan vara svårt att hänga med. Riksidrottsförbundet står …

Grunda en förening

Om ni vill grunda en idrottsförening ansöker ni om medlemskap i ett eller flera av Riksidrottsförbundets medlemsförbund. Som förening ansluts ni inte direkt till Riksidrottsförbundet utan till en eller …
mts_schema