Idrott i skolan

Sättet på vilket idrott utövas i Sverige, särskilt av ungdomar, har förändrats genom historien. Under den period i vår historia då vi hade ett parallellskolsystem, det vill säga då …

Riksidrottsförbundet

Den svenska idrottsrörelsen är enorm, då den omfattar en mängd olika sporter och idrotter – allt från biljard, som kan utföras i ett uterum eller en liten lokal, till …

Idrottens betydelse för samhället i stort

Att idrottsföreningar kan erbjuda aktivitet för en bred målgrupp är viktigt för samhället och integrationen. Föreningslivets roll i mottagandet och etableringen av nyanlända är betydande skriver Björn Eriksson, Riksidrottsförbundets …

Problematik på olika nivåer

Samhället är i konstant förändring och så också idrotten. De svenska föreningarna måste anpassa sin struktur efter framtidens medlemmar och det kan vara svårt att hänga med. Riksidrottsförbundet står …

Grunda en förening

Om ni vill grunda en idrottsförening ansöker ni om medlemskap i ett eller flera av Riksidrottsförbundets medlemsförbund. Som förening ansluts ni inte direkt till Riksidrottsförbundet utan till en eller …

Idrotten idag och historiskt

  Mer än 60 % av svenskarna uppger att de idrottar regelbundet oavsett om man ser till män eller kvinnor, hög- eller låginkomsttagare. Många är medlemmar i en idrottsförening, …
mts_schema